Cookie Policy (EU)

1 Inledning
Vår webbplats https://www.kidzcenter.se (nedan: “webbplatsen”) använder cookies och annan relaterad teknik (för enkelhetens skull kallas alla teknologier”cookies”). Cookies placeras också av tredje part som vi har anlitat. I dokumentet nedan informerar vi er om användningen av cookies på vår webbplats.

2 Vad är kakor?
En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på den här webbplatsen och lagras av webbläsaren på hårddisken på datorn eller på en annan enhet. Den information som lagras där kan återlämnas till våra servrar eller till berörda tredjeparters servrar vid ett senare besök.

3 Vad är skript?
Ett skript är en programkod som används för att få webbplatsen att fungera korrekt och interaktivt. Den här koden körs på servern eller på enheten.

4 Vad är en webbfyr?
En webbfyr (eller en pixeltagg) är en liten, osynlig text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika data om dig med hjälp av webbfyrar.

5 Cookies
5.1 Tekniska eller funktionella cookies

Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarinställningar förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det enklare för dig att besöka vår webbplats. På så sätt behöver du inte ange samma information upprepade gånger när du besöker vår webbplats, och till exempel förblir artiklarna i din kundvagn tills du har betalat. Vi kan placera dessa kakor utan ditt samtycke.

5.2 Analytiska cookies

Eftersom statistiken spåras anonymt ombeds man inte att ge tillstånd att placera analytiska cookies.

5.3 Kakor för marknadsföring/spårning

Kakor för marknadsföring/spårning är cookies eller någon annan form av lokal lagring som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller spåra användaren på den här webbplatsen eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

6 Godkännande
När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig ett popup-fönster med en förklaring om cookies. Så fort du klickar på “Spara inställningar” godkänner du att vi använder de kategorier av cookies och plugin-program som du valde i popup-fönstret, enligt beskrivningen i den här cookie-principen. Du kan inaktivera användningen av cookies via webbläsaren, men observera att webbplatsen kanske inte längre fungerar som den ska.

7 Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  • Ni har rätt att få veta varför era personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att bevaras.
  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, radera eller blockera dina personuppgifter närhelst du vill.
  • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina data har du rätt att återkalla medgivandet och att ta bort dina personuppgifter.
  • Rätt att överföra data: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra dem i sin helhet till en annan registeransvarig.
  • Rätt att göra invändningar: kan du invända mot databehandlingen. Vi rättar oss efter detta, om det inte finns välgrundade skäl för behandling.

Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter. Se kontaktinformationen längst ned i den här cookie-principen. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter skulle vi vilja höra från dig, men du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataskyddsmyndigheten).

8 Aktivera/inaktivera och ta bort cookies
Du kan använda webbläsaren för att automatiskt eller manuellt ta bort cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för webbläsaren så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. Mer information om dessa alternativ finns i instruktionerna i hjälpavsnittet i webbläsaren.

Observera att vår webbplats kanske inte fungerar som den ska om alla cookies är inaktiverade. Om du tar bort cookies i webbläsaren kommer de att placeras igen efter ditt medgivande när du besöker våra webbplatser igen.

9 Lista på cookies som används

[cmplz-document type=”cookie-statement” region=”eu”]

10 Kontaktuppgifter
Om du har frågor och/eller kommentarer om vår cookie-policy och detta uttalande kontaktar du oss med följande kontaktuppgifter:

Kidzcenter AB
Frölunda torg
Sweden
Hemsida: https://www.kidzcenter.se
Email: info@kidzcenter.se
Telefonnummer: +46708808242