Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig när du utför en bokning, så som förnamn, efternamn land/region, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer, e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna genomföra en bokning hos oss på Kidz Center och ha möjligheten att kontakta dig ifall det skulle behövas.  Vi behöver även spara och behandla uppgifter om dig när du besöker hemsidan, såsom cookies. Syftet med behandling av cookies är till för att förbättra funktionaliteten och upplevelsen för dig som besökare på vår hemsida.  

Vi har fått dina uppgifter från när du fyller i dina personuppgifter vid bokning av entre eller kalas hos oss. De personuppgifter som vi behandlar om dig delas aldrig ut till tredje part förutom i det fall då vi är skyldiga att göra det enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill begära granskning av de uppgifter som vi sparar om dig, för att begära begränsning av behandling, göra invändningar eller radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på vår mail: info@kidzcenter.se. Om du har några klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Som tidigare nämnt behandlar vi datatypen cookies. En cookie är en textfil som vår hemsida sparar på din dator och för att förbättra upplevelsen på vår hemsida. Denna textfil innehåller viss information och har en utgångstid. Det finns två olika typer av cookies. Den första typen, en permanent cookie är som tidigare nämnt, en textfil som lagras permanent på datorn för att exempelvis att hemsidan skall anpassas efter dina önskemål såsom automatisk inloggning. Den andra typen av cookies är en så kallad sessionscookie. Den används också för att förbättra upplevelsen på vår hemsida. Den enda skillnaden är att denna typ av cookie sparas i datorns minne och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Om du inte vill acceptera våra cookies kan du alltid stänga av det i din webbläsares inställningar. För de tre mest vanliga webbläsarna har vi bifogat länkar på hur man kan göra detta:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=sv

Firefox:

https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar#:~:text=Obs%3A%20Kakor%20%C3%A4r%20aktiverade%20som%20standard%20i%20Firefox.&text=och%20v%C3%A4lj%20Inst%C3%A4llningar.,rekommenderas)%20f%C3%B6r%20att%20aktivera%20kakor.

IE11:

https://support.microsoft.com/sv-se/topic/ta-bort-och-hantera-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas i ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kidz Center AB med org.nr: 559276-5084. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@kidzcenter.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@kidzcenter.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.